KEBO Locatie Broek in Waterland

Huidig plan
Huidig plan

Huidig plan

 

Voor zowel het stedenbouwkundig ontwerp als voor de architectuur hebben we Architectenbureau Mulleners + Mulleners in de hand genomen. In 1990 is dit bureau in te Amsterdam gestart, dat werkzaam is binnen de disciplines stedenbouw, architectuur en landschap. Inmiddels telt het bureau 18 gekwalificeerde medewerkers. Ze zijn in het hele land werkzaam op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Het betreft hier in bijna alle gevallen integrale projecten in de overgang tussen oud en nieuw. Daarbij wordt gezocht naar harmonieuze architectuur met respect voor de omgeving. Mulleners is goed thuis in het behouden van het karakter van de streek, wat door de gemeente is meegegeven als voorwaarde in het bestemmingsplan. Een plan met 3 lagen en een kap, passend bij het karakter van Broek in Waterland. Wij zullen het plan eerst met de dorpsraad bespreken voordat wij wat kunnen laten zien op deze website. Voor meer informatie over het architectenbureau kunt u hun website bezoeken: www.mulleners.nl/bureau.

 

Inleiding

In Broek in Waterland is er een grote behoefte aan woningen, en de KEBO-locatie biedt de mogelijkheid om aan deze vraag te voldoen. In 2018 heeft de gemeente Waterland toestemming gegeven voor woningbouw op het bedrijventerrein Hellingweg. De exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling van de KEBO-locatie is ondertekend, met het doel om 21 eenheden te realiseren, waaronder 8 sociale appartementen en 13 koopwoningen, en een commerciële ruimte. Het project wordt geleid door HSB Ontwikkeling BV, dat eind 2020 de locatie heeft verworven. De focus ligt op het waarborgen van ruimtelijke kwaliteit met een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit. Het document beschrijft de beeldkwaliteit, die zich richt op architectonische elementen die het stedenbouwkundige beeld bepalen. Beeldkwaliteitsregels zijn opgesteld in overleg met diverse belanghebbenden. Een Kwaliteitsteam, vergelijkbaar met dat van SV Marken, wordt gevormd om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te bewaken. Het team denkt mee, faciliteert, en begeleidt plannen naar een hoog kwaliteitsniveau. Welstand blijft een onafhankelijke scheidsrechter en bewaker van ambitie-, kwaliteits- en integrale benadering. Het Kwaliteitsteam bestaat uit de ontwikkelaar, adviseurs, Dorpsraad, een gedelegeerde van de Welstandscommissie, en de gemeentelijk projectleider met adviseur ruimtelijke ordening. De KEBO is een belangrijke zichtlocatie, waarbij het beeldkwaliteitskader als leidraad dient voor Welstand.

 

Toelichting op het aangepaste plan

Er is behoefte aan een zorgvuldig stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling in Broek in Waterland. Specifieke aandacht gaat naar de relatie tussen nieuwe en bestaande gebouwen, met focus op hoogte, kapvorm en volume. Ondanks het ontbreken van een gemeentelijke visie op industrieterreinherontwikkeling, wordt benadrukt dat concrete criteria, zoals bouwhoogte en materialisering, nodig zijn. Het plan wordt gezien als een startpunt voor mogelijke herontwikkeling.

 

 

Bekijk hier het volledige plan.

 

Broek in Waterland nu

Broek in Waterland behoudt zijn oorspronkelijke organisch gegroeide lintstructuur, vooral ten noorden van de N247, dat onder het beschermd dorpsgezicht valt. De hoofdstructuur wordt gevormd door het open water van't Havenrak, met bebouwingslinten langs verschillende vaarten. De bebouwing bestaat voornamelijk uit karakteristieke houten en bakstenen woningen, rijk gedetailleerd met lijstgevels en topgevels. Het gebruik van hout en steen, samen met kenmerkende kleuren zoals Broker gris en Bentheimer, draagt bij aan de identiteit van Broek in Waterland. Herkenbare elementen zijn lintbebouwing langs het water, erven met hoofdgebouwen, groen in voortuinen, sloten tussen bebouwing, historische tracés en traditionele bouwstijl. Uitbreidingsbuurten hebben een samenhangende architectuur, materiaal en kleurgebruik, maar verschillen zichtbaar van het historische deel. De bebouwingsrand is vanuit het landschap als 'groen' herkenbaar.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.

Meer info