KEBO Locatie Broek in Waterland

Nieuwsbrief omwonenden 26 oktober 2023

Nieuwsbrief omwonenden 26 oktober 2023

Beste omwonende van “KEBO locatie” Broek in Waterland,

 

Al enige jaren zijn wij, HSB, eigenaar van de bedrijfslocatie Eilandweg 23-25 te Broek in Waterland. Graag informeren wij u over de plannen rond onze bedrijfslocatie.

 

HSB is een Volendams ontwikkel- en bouwbedrijf met ruim 90 jaar ervaring en circa 350 vakmensen in dienst. In de afgelopen jaren hebben wij meer dan 10.000 wooneenheden ontwikkeld en gerealiseerd. HSB is gespecialiseerd in woningbouw, met name in binnenstedelijke ontwikkelopgaven. Voor verschillende referenties verwijzen wij u graag door naar onze website www.hsb-volendam.nl.

 

Herontwikkeling ‘KEBO’ locatie

In 2020 hebben wij de locatie in ons bezit gekregen. Vroeger was hier een bedrijf gevestigd dat tourbussen exploiteerde, en later was de KEBO meubelwinkel hier gevestigd. Momenteel wordt het pand gebruikt volgens de huidige bestemming door de materieeldienst van HSB, en we hebben er ook onze eigen metselschool gevestigd om het tekort aan vakpersoneel aan te pakken.

 

In 2018 heeft de gemeente Waterland in het bestemmingsplan opgenomen dat woningbouw binnen bepaalde voorwaarden is toegestaan op het bedrijventerrein Hellingweg.

 

Wij hebben in januari 2022 een exploitatieovereenkomst gesloten met de gemeente voor de herontwikkeling van onze locatie. Ons doel is om een hoogwaardig en duurzaam woningbouwproject te realiseren dat geschikt is voor verschillende doelgroepen en past bij de sfeer van Broek in Waterland. Het plan omvat 24 eenheden, waaronder 8 sociale appartementen en 13 koopwoningen, met de mogelijkheid om drie ruimtes te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

Het kwaliteitsteam

Net zoals bij een gezamenlijk woningbouwproject op de voetbalvelden van het eiland Marken, hebben we ook voor deze ontwikkeling een Kwaliteitsteam opgericht om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te waarborgen. Het Kwaliteitsteam bestaat uit de ontwikkelaar, Mulleners en Mulleners Architecten als adviseur, de Dorpsraad van Broek in Waterland, een gedelegeerde van de Welstandscommissie en de gemeentelijk projectleider met zijn ruimtelijke ordeningsadviseur. Samen hebben ze een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

 

De planning

Het college van burgemeester en wethouders staat achter dit plan, en tijdens de raadsvergadering van 19 oktober is het plan behandeld en als positief beoordeeld. Als er geen bijzonderheden zijn, zal de raad het ontwerp bestemmingsplan op 16 november vaststellen. Vervolgens zal het plan gedurende 6 weken ter inzage liggen, van begin december 2023 tot medio januari 2024, waarbij iedereen de gelegenheid heeft om zijn of haar zienswijze in te dienen.

 

Het verdere verloop van het proces zal afhangen van eventuele ingediende zienswijzen. We hopen dat we in het voorjaar van 2024 kunnen beschikken over een onherroepelijk bestemmingsplan. Pas nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, zullen we een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van de woningen en starten met de verkoopactiviteiten.

 

Datum:

Onderwerp:

Donderdag 19 oktober 2023

Voorbereidende raadsvergadering

Donderdag 16 november 2023

Vaststellen ontwerp bestemmingsplan

Medio december 2023 – medio januari 2024

Bestemmingsplan ter inzage (termijn van 6 weken)

Voorjaar 2024

Vaststelling bestemmingsplan

Voorjaar 2024

Indienen omgevingsvergunning en verkoop

Eind 2024

Start sloop en bouwrijp maken

Voorjaar 2025

Start bouwwerkzaamheden

 

Commerciële ruimte

In het plan komen onder de sociale woningen 3 commerciële ruimtes van circa 50 m² per stuk. HSB zal deze ruimtes op de markt aanbieden. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met HSB, zie onderstaand e-mailadres. Als er geen gegadigden zijn voor de commerciële ruimtes, kunnen deze worden omgezet in drie sociale woningen.

 

Bomen

Betreffende de bomen op onze locatie: we hebben een aantal karakteristieke bomen die ons eigendom zijn. Deze moeten goed worden onderhouden, aangezien we in de afgelopen periode enige achterstand hebben opgelopen. Eén van de bomen is zelfs beschermd. We hebben een Boom Effect Analyse (BEA) laten uitvoeren door een erkend bureau. Er zullen enkele bomen moeten worden gekapt en anderen worden bijgesneden. We hebben de firma Van Geemen opdracht gegeven om dit onderhoud uit te voeren. De werkzaamheden zullen 16 november 2023 worden uitgevoerd. Van Geemen zal van tevoren ook nog een brief uitdelen met de desbetreffende informatie.

 

Wij begrijpen dat u erg benieuwd bent over de voortgang van de planvorming. Wij zullen u daarom zo veel mogelijk op de hoogte houden via deze website van de nieuwe ontwikkeling.

 

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via broekinwaterland@hsb-ontwikkeling.nl. We staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van verdere informatie.

 

Met vriendelijke groet,

HSB Ontwikkeling B.V.

Team KEBO

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.

Meer info